Privacy Policy

Seizoenmeubel gebruikt uw klantgegevens uitsluitend ten behoeve van het doel waarvoor u ze verstrekt hebt: het zo goed mogelijk verwerken van uw order en u zo goed mogelijk informeren over marktontwikkelingen. Seizoenmeubel verstrekt  uw persoonlijke gegevens, en meer in het bijzonder uw emailadres, NIET aan derden, tenzij met uw uitdrukkelijke toestemming. 

Dymago en OpenCart
Seizoenmeubel © 2019